Trang chủ

Giới thiệu sách

25T112020

NÓI CHUYỆN THÚ VỊ NHƯ NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Teruyuki Yoshida

Dịch giả: Nguyễn Phương Hoa

Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, 2020, 207 trang

Kí hiệu: Vv2928

Giới thiệu sách

11T112020

VĂN HÓA DOANH NHÂN HÀN QUỐC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tác giả: TS. Lê Thị Việt Hà

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2020, 225 trang

Kí hiệu: Vt 569

Giới thiệu sách

11T112020

QUAN HỆ KINH TẾ,VĂN HÓA GIỮA NHẬT BẢN VÀ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA (1955-1975)

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Anh

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2020, 210 trang

Kí hiệu: Vv2929

Giới thiệu sách

11T112020

NHẬT BẢN TRONG CHÂU Á

Tác giả: Tanaka Akihikio

Dịch giả: Võ Minh Vũ

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, 2019, 359 trang

Kí hiệu: Vt568

Giới thiệu sách

11T112020

VĂN HÓA VĂN MINH VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG HÀN

Tác giả: Lê Quang Thiêm

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019, 311 trang

Kí hiệu: Vv2930

Giới thiệu sách

11T112020

BIỂN ĐÔNG TRONG “CHÍNH SÁCH HƯỚNG Á” CỦA AUSTRALIA TỪ GÓC NHÌN CƯỜNG QUỐC TẦM TRUNG

Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, 272 trang

Kí hiệu: Vv2926

Giới thiệu sách

11T112020

QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ THEO PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Hidenori Shibamoto

Dịch giả: Châm Blue

Nhà xuất bản Công thương, 2019, 281 trang

Kí hiệu: Vv 2927

Giới thiệu sách

18T062020

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Satoshi Noguchi

Dịch giả: Hoàng Linh

Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019, 238 trang

Kí hiệu: Vv2925

Giới thiệu sách

18T062020

NGƯỜI CHÂU Á CÓ BIẾT TƯ DUY? VIỄN CẢNH CHÂU Á TRONG THIÊN NIÊN KỶ MỚI

Tác giả: Kishore Mahbubani

Dịch giả: Quế Chi

Nhà xuất bản Thế giới, 2019, 326 trang

Kí hiệu: Vt565

Giới thiệu sách

18T062020

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Negoro Tatsuyuki

Dịch giả: Hoàng Linh

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2019, 355 trang

Kí hiệu: Vv2917

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 Trang sau