Trang chủ

Giới thiệu sách

18T062020

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Satoshi Noguchi

Dịch giả: Hoàng Linh

Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019, 238 trang

Kí hiệu: Vv2925

Giới thiệu sách

18T062020

NGƯỜI CHÂU Á CÓ BIẾT TƯ DUY? VIỄN CẢNH CHÂU Á TRONG THIÊN NIÊN KỶ MỚI

Tác giả: Kishore Mahbubani

Dịch giả: Quế Chi

Nhà xuất bản Thế giới, 2019, 326 trang

Kí hiệu: Vt565

Giới thiệu sách

18T062020

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Negoro Tatsuyuki

Dịch giả: Hoàng Linh

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2019, 355 trang

Kí hiệu: Vv2917

Giới thiệu sách

18T062020

NGHỆ THUẬT KINH DOANH CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Kotatsu Saito

Dịch giả: Dương Phương Linh

Nhà xuất bản Lao động, 2019, 383 trang

Kí hiệu: Vv2924

Giới thiệu sách

18T062020

KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Kazuyuki Inoue

Dịch giả: Minh Châu

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2019, 274 trang

Kí hiệu: Vv2920

Giới thiệu sách

18T062020

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Massataka Urabe

Dịch giả: Nguyễn Cường

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2019, 279 trang

Kí hiệu: VV2919

Giới thiệu sách

18T062020

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Masakazu Sugiura

Dịch giả: Yoko

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2018, 482 trang

Kí hiệu: Vv2913

Giới thiệu sách

18T062020

NHÀ VĂN NHẬT BẢN THẾ KỶ XX

Tác giả: Đào Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, 301 trang

Kí hiệu: Vv2912

Giới thiệu sách

18T062020

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ THEO PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Daisuke Sasaki

Dịch giả: Kana

Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019, 250 trang

Kí hiệu: Vv2918

Giới thiệu sách

20T052020

VIỆT NAM – HÀN QUỐC: 25 NĂM HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN (1992-2017) VÀ TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2022

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Lan chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019, 222 trang

Kí  hiệu: Vv2916

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Trang sau