Trang chủ

Giới thiệu sách

30T122016

ĐÀI LOAN TIẾN TRÌNH HÓA RỒNG

Ký hiệu: Vt 498

Tác giả: Hoàng Gia Thụ

Nxb Thế giới, 775tr., 2014

Giới thiệu sách

06T102016

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Tác giả: Nguyễn Bình Giang (chủ biên)

Nhà xuất bản Khao học xã hội, 2016, 204 trang

Ký hiệu: Vv2759

Giới thiệu sách

20T092016

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tác giả: GS.TS Ngô Thắng Lợi – TS Vũ Thanh Hưởng (đồng chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015, 411 trang

Ký hiệu: Vv2732

Giới thiệu sách

18T082016

THẾ HỆ LÃNH ĐẠO THỨ NĂM CỦA TRUNG QUỐC NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH VỚI MỸ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TỚI KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015, 350 trang

Ký hiệu: Vv2729

Giới thiệu sách

28T062016

NHẬT BẢN DUY TÂN 30 NĂM

Tác giả: Yukio Okubo

Nhà xuất bản Lao động, 2015, 227 trang

Ký hiệu: Vv2730

 

Giới thiệu sách

16T062016

ĐIỆN ẢNH CHÂU Á ĐƯƠNG ĐẠI: NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ, MỸ HỌC VÀ PHONG CÁCH

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 393 trang

Kí hiệu: Vt 502

Giới thiệu sách

16T062016

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ THĂNG TIẾN TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Tác giả: Yukio Okubo

Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2015, 227 trang

Kí hiệu: Vv2730

Giới thiệu sách

16T062016

TÌM HIỂU NGƯỜI NHẬT BẢN – ĐỂ BIẾT RÕ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA TA

Tác giả: Trần Minh Triết

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015, 183 trang

Kí hiệu: Vv2728

Giới thiệu sách

16T062016

NHẬT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI

Tác giả: Herbert P. Bix

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2014, 703 trang

Kí hiệu: Vt499

Giới thiệu sách

14T062016

VĂN HỌC VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Tác giả: PGS. TS. Đoàn Lê Giang, PGS. TS. Trần Thị Phương Phương tuyển chọn

Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015, 799 trang

Kí hiệu: Vt 508

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Trang sau