Trang chủ

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 1

TIẾN TỚI CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á: HỢP TÁC CHÍNH TRỊ AN NINH - THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

Đăng ngày: 20-02-2012, 11:47

Khu vực Đông Á đang nổi lên là Trung tâm kinh tế và an ninh của thế giới. Đây là khu vực năng động nhất thế giới khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Ấn Độ và nhiều nước khác đang cạnh tranh về kinh tế và chiến lược. Thành công của khu vực này sẽ có tác động quyết định đến sự thịnh vượng và an ninh toàn cầu.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 1

CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHỦ YẾU Ở ĐÔNG BẮC Á

Đăng ngày: 20-02-2012, 11:42

Từ việc phân tích thực trạng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây chúng ta có thể nhận diện bức tranh kinh tế của khu vực này trong thập niên tới với 5 xu hướng lớn. Và như đã biết, nhiều nền kinh tế Đông Bắc Á đã, đang và sẽ là đối tác hàng đầu của Việt Nam, bởi vậy các xu hướng phát triển này sẽ tác động tới Việt Nam. Chúng ta cần phải làm gì trong bối cảnh đó cũng là một nội dung của bài viết này.

Trang trước 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau