Trang chủ

CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XVIII ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VÀ GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Đăng ngày: 14-06-2018, 09:27 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Hoàng Thế Anh chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 207 trang

Kí hiệu: Vv 2874

Sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu ra một số nội dung nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Đây được coi là một số cải cách doanh nghiệp nhà nước mới trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt kỷ luật Đảng, chống tham nhũng quyết liệt, nâng cao vai trò cầm quyền của Đảng, chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, giải quyết sản xuất dư thừa trong nước và thực hiện chiến lược “Một vành đai, một con đường” với khẩu hiệu của Tập Cận Bình “làm lớn, làm mạnh” doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó ở Việt Nam, những năm gần đây, theo đánh giá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên hội nghị cũng chỉ ra việc đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam cũng gặp phải không ít vấn đề. Chính vì vậy, việc nghiên cứu cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc nhằm gợi mở kinh nghiệm đối với đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu hết sức cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách “Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam”. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Tóm lược cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc trước Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chương này, các tác giả đề cập đến một số nội dung chủ yếu cải cách doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, cụ thể là mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước từ cuối năm 1978 đến tháng 9 năm 1984; phân tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh từ tháng 10/1984 đến tháng 10/1993; xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại và cải cách theo phương châm “nắm lớn buông nhỏ” từ tháng 11/1993 đến trước Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng nêu ra một số kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong cải cách doanh nghiệp nhà nước trước Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chương 2: Nội dung cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở đây, các tác giả trình bày một số quan điểm, chủ trương lớn liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc như đặt vị trí và vai trò của kinh tế phi công hữu ngang bằng với kinh tế công hữu trong nền kinh tế thị trường XHCN; xác định kinh tế chế độ sở hữu hỗn hợp là hình thức thực hiện quan trọng của chế độ kinh tế cơ bản; xác định lại tư duy cải cách quản lý tài sản nhà nước; xác định phương hướng cải cách doanh nghiệp nhà nước; tăng mức độ nhận thức và ủng hộ phát triển kinh tế phi công hữu. Đồng thời các tác giả cũng nêu bật một số nội dung cải cách doanh nghiệp nhà nước sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chương 3: Một số đánh giá về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam. Các tác giả đưa ra một số đánh giá bước đầu về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc như những trở ngại khi cải cách doanh nghiệp nhà nước, về tính thực tiễn đối với hệ thống sở hữu hỗn hợp, về nâng cao hiệu quả vốn để gia tăng hợp tác với các công ty tư nhân, về mở cửa thị trường để kích thích nguồn đầu tư tư nhân, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc sau cải cách; so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam; đưa ra một số gợi mở và kiến nghị đối với Việt Nam từ kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc.

Cuốn sách giúp bạn đọc có được những hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về chủ trương, nội dung, kết quả đạt được trong cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách nói riêng và cho bạn đọc khi nghiên cứu về vấn đề này nói chung.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận