Trang chủ

VÒNG CUNG BẤT ỔN Á - ÂU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI AN NINH VIỆT NAM

Đăng ngày: 22-01-2018, 03:44 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: V. N. Kolotov

Dịch giả: TS. Đỗ Minh Cao

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017, 183 trang

Kí hiệu: Vv 2858

Khái niệm “vòng cung bất ổn” được sử dụng trong nghiên cứu tình hình chính trị thế giới từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khái niệm này đề cập một khu vực có ý nghĩa quan trọng về địa chính trị và an ninh thế giới, liên quan đến vị thế chính trị và lợi ích quốc gia của tất cả các cường quốc lớn trên thế giới và các quốc gia nằm trong ranh giới của khu vực này. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra nhiều biến động như hiện nay, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự gia tăng vị thế của Nhật Bản, ASEAN, tham vọng duy trì và gia tăng ảnh hưởng chi phối của Hoa Kỳ và một vài nước khác, sự hình thành các liên minh quân sự, kinh tế mới… đòi hỏi phải đi sâu xem xét cụ thể chiến lược, ý đồ, chính sách của các quốc gia trong khu vực cũng như các cặp quan hệ, nhất là các nước lớn, từ đố mới có nhận thức và hiểu biết đầy đủ, thấu đáo hơn vấn đề này.

Với nền tảng kiến thức rộng và kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm, giáo sư V. N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg đã có nhiều công trình về “vòng cung bất ổn” được trình bày tại các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài nước, trong đó có Việt Nam và đạt được những thành công nhất định. Những công trình về “vòng cung bất ổn” của Giáo sự đã và đang là một trong những nền tảng cho một khung lý thuyết hiện đại, giúp cho các công trình nghiên cứu địa chính trị nói chung và về quân sự, chiến tranh, xung đột nói riêng đạt được mục tiêu mong muốn. Cuốn sách “Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam” tập hợp những công trình quan trọng của Giáo sư dành cho độc giả Việt Nam nói riêng và độc giả trong khu vực và rộng hơn có thể là tới một số quốc gia khác trên thế giới nói chung. Thông tin trong cuốn sách đã được bổ sung, sửa đổi, nâng cấp và cập nhật để phù hợp và phản ánh chính xác tình hình đang diễn ra trên thế giới. Với kết cấu 3 chương, cuốn sách có những nội dung chính như sau:

Chương 1: Vòng cung bất ổn Á -Âu: lịch sử hình thành. Trong chương này, tác giả trình bày lịch sử hình thành hệ thống an ninh Á - Âu và các tiểu hệ thống khu vực. Bên cạnh đó, tác giả cũng giới thiệu và phân tích một cách khái quát về vòng cung bất ổn Á - Âu.

Chương 2: Tình hình tại cánh phía Đông: vòng cung bất ổn Đông Á hiện nay. Ở đây, tác giả tập trung giới thiệu khái quát tình hình kinh tế toàn cầu, đồng thời đi sâu phân tích sự cạnh tranh địa chính trị và quá trình hình thành các khối khu vực và liên minh tiền tệ ở Đông Á.

Chương 3: Hiện trạng và triển vọng vòng cung bất ổn Á - Âu. Chương này tác giả đi sâu vào 5 vấn đề chính. Thứ nhất là “Mùa xuân Arập” - công cụ mới nhất trong vòng cung bất ổn Á - Âu. Thứ hai là một số thay đổi tại cánh phía nam vòng cung bất ổn Đông Á nửa sau thế kỷ XX: phản ứng của Liên Xô và những hậu quả địa chính trị. Thứ ba là phân tích lịch sử và chính trị tình hình địa chính trị khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Thứ tư là kích hoạt sự căng thẳng phía nam của vòng cung bất ổn Đông Á. Và thứ năm là vấn đề an ninh Biển Đông hiện nay.

Mặc dù có khối lượng không lớn nhưng cuốn sách hàm chứa rất nhiều thông tin với những số liệu trích dẫn về những sự kiện, hiện tượng địa chính trị  cụ thể trong quá khứ và hiện tại; những phân tích, đánh giá tình hình an ninh thế giới, khu vực và Việt Nam một cách khoa học, khách quan; những nhận định, dự báo về tình hình an ninh chính trị và địa chính trị nói chung, đặc biệt là cho vùng Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông. Với những nội dung như vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo thực sự hữu ích cho bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận