Trang chủ

TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đăng ngày: 17-11-2017, 05:29 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận

Nhà xuất bản: Lao động, 2016, 562 trang

Ký hiệu: Vt 515

 

Luật quốc tế bao gồm các quy tắc, quy phạm pháp luật tồn tại dưới hình thức thành văn hoặc bất thành văn điều chỉnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi quan hệ quốc tế phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu thì việc nghiên cứu, tìm hiểu luật quốc tế càng có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là với Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về luật quốc tế và những văn bản pháp luật quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật”. Ngoài phần giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản của luật quốc tế, cuốn sách cũng cung cấp một số văn bản pháp luật quốc tế quan trọng, điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế…

Trong phần Tổng quan về luật quốc tế, tác giả khái quát các vấn đề liên quan đến khái niệm luật quốc tế, phân biệt luật quốc tế với tư pháp quốc tế, vấn đề giải quyết tranh chấp quốc tế trong hệ thống luật quốc tế. Tác giả khẳng định, sự ra đời và phát triển của luật quốc tế là tất yếu khách quan. Thông qua việc điều chỉnh quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng, luật quốc tế không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể luật quốc tế mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển.

Trong phần Các văn bản pháp luật quốc tế, cuốn sách cung cấp một số văn bản pháp luật quốc tế quan trọng:

- Hiến chương Liên Hợp Quốc (1945)

- Quy chế của Tòa án quốc tế (1945)

- Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao

- Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự

- Công ước Viên 1969 về Luật Điều ước quốc tế

- Tuyên bố về các nguyên tắc của Luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc (năm 1970)

- Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (năm 1973)

- Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (năm 1982)

- Hiệp định Marakessh (1994)

- Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế (năm 1998)

- Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc (ký ngày 30-12-1999)

- Hiệp định về dẫn độ giữa nước CHXHCN Việt Nam và Đại Hàn dân quốc (năm 2003)

- Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp (năm 2004)

- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (năm 2009)

- Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự (năm 2010)

- Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp cho Hiến chương ASEAN (năm 2010).

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn đi theo đường lối đối ngoại hòa bình, chủ động tích cực hội nhập khu vực và quốc tế. Từ sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã gia nhập một số tổ chức liên chính phủ như Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO…, ký kết và gia nhập nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh các lĩnh vực chính trị kinh tế, an ninh, phòng chống tội phạm… Chính vì vậy, việc  tìm hiểu luật quốc tế và các văn bản pháp luật là rất cần thiết. Cuốn sách Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật với nhiều thông tin, nhiều văn bản pháp luật quan trọng sẽ là một tài liệu hữu ích với bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả!

Thực hiện: Kiều Dung

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận