Trang chủ

TRUNG QUỐC ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG ĐIỂM NÓNG LÝ LUẬN

Đăng ngày: 1-10-2013, 10:35 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả tập thể: Cục Lý luận – Ban Tuyên truyền trung ương, ĐCS Trung Quốc

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2013, 435 trang

Kí hiệu: Vv 2482

 

Nhằm đẩy mạnh phổ cập chủ nghĩa Mác, thống nhất về tư tưởng và hành động, quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tới đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, Nhà xuất bản Học tập – Trung Quốc xuất bản cuốn sách “Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận”.

Đây là tác phẩm lý luận phổ thông rất quan trọng, do Cục Lý luận thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động một lực lượng lớn các nhà khoa học, các chuyên gia lý luận và các nhà lãnh đạo thực tiễn biên soạn, nhằm giải đáp những vấn đề lớn trước những biến động của tình hình thế giới cũng như những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra trong quá trình phát triển của Trung Quốc một cách thuyết phục, dễ hiểu, chuẩn xác về quan điểm, rõ ràng về lý thuyết, sống động về văn phong và hình ảnh.

Theo các học giả Trung Quốc, hiện nay xã hội Trung Quốc – trong quá trình phát triển của mình – đang nổi lên 21 vấn đề nóng bỏng cả về lý luận và thực tiễn cần làm sáng tỏ về mặt nhận thức và lý luận, để thống nhất trong đánh giá nhận định và xây dựng thể chế, chính sách, hành động một cách nhất quán từ trên xuống dưới.

Về những vấn đề quốc tế, các học giả Trung Quốc cho rằng có mấy vấn đề sau đây cần nhận thức cho đúng: hãy xem xét chủ nghĩa xã hội dân chủ; không thể coi dân chủ, tự do, nhân quyền của phương Tây là giá trị phổ biến của nhân loại; nhận định thế nào về khủng hoảng tài chính quốc tế lan khắp toàn cầu?.

Những vấn đề lý luận lớn cần phải làm sáng tỏ như hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung; học tập và vận dụng phát triển quan khoa học (đây là khái niệm khoa học mới đối với Việt Nam); thế nào là dân chủ kiểu Trung Quốc?; càng đa dạng hóa tư tưởng càng cần phải phát huy hệ thống giá trị hạt nhân xã hội chủ nghĩa…

Đặc biệt cuốn sách tập trung luận giải những vấn đề nóng bỏng về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội như nỗ lực bảo vệ ổn định xã hội ở Tân Cương và đoàn kết giữa các dân tộc; giải quyết khó khăn tìm việc làm hiện nay của sinh viên đại học, cao đẳng; thúc đẩy tạo việc làm cho nông dân quay về quê hương; đi sâu cải cách thể chế y tế; đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội; coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm; tiếp tục đưa phòng chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết đi vào chiều sâu… Bên cạnh việc phân tích, đánh giá về những qu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc qua 60 năm của nước Trung Hoa mới, cuốn sách cũng nêu ra vì sao phải đề ra mục tiêu bảo đảm 8% tăng trưởng kinh tế?, vì sao nhấn mạnh muốn đảm bảo tăng trưởng phải dựa vào sự phát triển mang tính khoa học?, nên đánh giá việc chuyển đổi quyền kinh doanh khoán ruộng đất ở nông thôn như thế nào?, lý giải việc nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, đánh giá việc chống lại những hành vi không lành mạnh trên mạng internet, vì sao “không dao động, không trì trệ, không làm ẩu” lại được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình?

Những vấn đề lý luận và thực tiễn đang nổi lên gay gắt ở Trung Quốc cũng là vấn đề Việt Nam đang phải đối mặt. Nghiên cứu, tham khảo cách luận giải những vấn đề lý luận và giải quyết những điểm nóng trong xã hội Trung Quốc hiện đại là cần thiết cho các nhà lý luận, các nhà hoạch định chính sách của nước ta hiện nay. Xin giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận