Trang chủ

HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN VÀ HÀN QUỐC (AKFTA)

Đăng ngày: 22-01-2013, 09:07 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2011, 531 trang

Kí hiệu: Vt 440

Việt Nam lần đầu tiên tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) vào năm 1996, đặt một dấu ấn quan trọng trong giai đoạn đầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Nước ta không chỉ là đối tác có trách nhiệm của ASEAN mà còn cùng ASEAN đàm phán và triển khai các thỏa thuận FTA ASEAN mở rộng. Sự tham gia của Việt Nam càng tích cực và hiệu quả hơn khi Việt Nam hoàn thành gia nhập WTO vào năm 2007. Chúng ta không chỉ đàm phán Hiệp định FTA song phương Việt Nam – Nhật Bản và tích cực chuẩn bị, tham gia đàm phám FTA với Chile, EU, Hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Tính đến năm 2010, Việt Nam đã kí kết thực hiện 7 hiệp định khu vực thương mại tự do (FTA), trong đó có 6 FTA thực hiện cùng với các nước ASEAN và một FTA song phương với Nhật Bản. Thông qua các FTA, Việt Nam đã tăng cường, mở rộng quan hệ kinh tế và chính trị với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo thế và lực mới cho đất nước, góp phần củng cố và tăng cường hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là điều rất có ý nghĩa đối với công tác quốc phòng – an ninh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Cùng với toàn cầu hóa, khu vực hóa đã và đang phát triển mạnh mẽ với nội dung chính yếu là hình thành các khu vực kinh tế, tăng cường sức mạnh và quyền tự chủ của các khu vực. Trong các tổ chức như EU, NAFTA, ASEAN, Tổ chức hợp tác khu vực Nam Á… nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết đã nâng cao khả năng hợp tác và tự do hóa thương mại giữa các quốc gia trong khu vực.

Cho đến nay, ASEAN đã liên tục thiết lập các Khu vực thương mại tự do với 6 đối tác bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. ASEAN đang thảo luận với nhiều đối tác lớn, có tiềm năng như Hoa Kỳ, Canada, EU và Nga. Bên cạnh đó ASEAN cũng đang hướng tới khuôn khổ hợp tác khu vực tham vọng hơn như Hiệp định thương mại tự do Đông Á (ASEAN+3) hay Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á (ASEAN+6).

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc tận dụng các cơ hội có được trong FTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, việc nắm bắt và khai thác, tận dụng tốt các C/O ưu đãi chưa được các doanh nghiệp chú ý quan tâm đúng mức. Vì vậy, cung cấp đầy đủ thông tin về các FTA cho các doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết. Trước yêu cầu đó, Bộ Công thương Việt Nam đã cho ra đời cuốn “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)”. Cuốn sách có kết cấu 3 chương và một chương văn bản tiếng Anh.

Với nội dung Tổng quan, Chương 1 của cuốn sách đã giới thiệu khá đầy đủ về quan hệ thương mại giữa ASEAN, Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay; quá trình hình thành Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc; các văn kiện liên quan đến Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN và Hàn Quốc (AKFTA); lộ trình cam kết thuế quan theo Hiệp định; tính pháp lý và hiệu lực của Hiệp định; tận dụng các ưu đãi trong Hiệp định đối với một số mặt hàng của Việt Nam; giới thiệu bản dịch tiếng Việt của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên  thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã ký sửa đổi tại Băng-Cốc, Thái Lan ngày 15/8/2009.

Chương II: Thực hiện quy tắc xuất xứ theo Hiệp định. Trong đó trình bày một số thông tư và quyết định có liên quan cụ thể là Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về Thực hiện Quy tắc cụ thể  mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc; Thông tư số 17/2009/TT-BCT ngày 29/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương Sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc; Quyết định số 005/2007/QĐ-BCT ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM; Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các qu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc…

Trong Chương 3 là mục hỏi đáp về AKFTA, trong đó nêu lên những câu hỏi thường gặp và câu trả lời liên quan đến Hiệp định nói trên.

Với những nội dung này, cuốn sách đã cung cấp những thông tin rất bổ ích và có giá trị cho những độc giả quan tâm đến vấn đề hiệp định thương mại tự do mà cụ thể là ở Hàn Quốc và ASEAN. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn đọc hãy đến với cuốn sách Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc dài 531 trang của Nhà xuất bản Công thương.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận