Trang chủ

MÔNG CỔ - TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH VỀ KINH TẾ

Đăng ngày: 12-03-2012, 14:13 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: ThS. Bayasgalanbat Gantuya

Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, năm 2010, 263tr.

Kí hiệu: Vv1916

Có thể nói, hoạt động nghiên cứu Mông Cổ ở Việt Nam kể từ khi quan hệ hợp tác giữa hai bên khôi phục đang ngày một phát triển. Cho đến nay mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về Mông Cổ nhưng vẫn chưa có một công trình toàn diện và hệ thống. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của đất nước này trong hiện tại và tương lai là hết sức cần thiết. Từ nhu cầu đó, tác giả Bayasgalanbat Gantuya đã biên soạn cuốn “Mông Cổ - Tiềm năng và thế mạnh kinh tế”. Cuốn sách gồm 3 phần với những nội dung như sau:

Phần I: Khái quát về đất nước Mông Cổ. Trong phần này, tác giả trình bày thông tin cơ bản về Mông Cổ về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, dân số, ngôn ngữ, thủ đô, đơn vị hành chính…, hệ thống giao thông vận tải và chế độ chính trị của Mông Cổ.

Phần II: Kinh tế Mông Cổ trong những năm gần đây. Ở đây, tác giả trình bày tổng quan tình hình phát triển kinh tế, phát triển ngoại thương và hoạt động đầu tư tại Mông Cổ trong những năm gần đây.

Phần III: Tiềm năng kinh tế của đất nước Mông Cổ. Trong đó, tác giả trình bày tổng quan về tài nguyên kháng sản, hiện trạng khai thác các loại kháng sản và giấy phép hoạt động khoáng sản ở Mông Cổ. Thông tin về dầu mỏ ở Mông Cổ. Hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Mông Cổ. Khu vực Thương mại tự do ở Mông Cổ.

Thông qua 263 trang, cuốn sách đã trình bày tổng quan về đất nước và con người Mông Cổ cũng như những tiềm năng và thế mạnh về kinh tế của nước này. Cuốn sách đã cung cấp thông tin khá đầy đủ và tin cậy cho việc tìm hiểu, tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế của 20 năm thực hiện  đường lối đối mới và hội nhập kinh tế của Mông Cổ từ năm 1990 đến nay. Đây là tài liệu thực sự bổ ích đối với bạn đọc Việt Nam khi nghiên cứu về đât nước Mông Cổ.

Thực hiện: Hà Thị Hậu

0thảo luận