Trang chủ

TRUNG QUỐC NĂM 2006-2007

Đăng ngày: 12-03-2012, 14:06 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Đỗ Tiến Sâm

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, 354tr.

Kí hiệu: Vv1752

Đối với Trung Quốc, 2006-2007 là hai năm diễn ra nhiều sự kiện lớn. Năm 2006 là năm mở đầu thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ XI (2006-2010), năm kết thúc thời kỳ quá độ 5 năm hậu WTO. Năm 2007 là năm kỷ niệm trong 10 năm thu hồi Hồng Kông và diễn ra Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc…

Vì lẽ đó, vào quý 1 năm 2007, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học nhằm đánh giá tình hình Trung Quốc năm 2006 và dự báo năm 2007. Các báo cáo khoa học được trình bày trong Hội thảo này đều dựa vào những số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc, tham khảo thêm tài liệu nước ngoài, từ đó nêu lên những nhận xét, đánh giá và lý giải bước đầu. Nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc, Ban tổ chức Hội thảo đã tiến hành biên tập và sắp xếp lại theo các chủ đề dưới dạng một cuốn sách có nhan đề “Trung Quốc năm 2006-2007”. Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần chính và phần phụ lục với nội dung như sau:

Phần I: Những vấn đề chung. Trong phần này tập trung hai bài cáo cáo khoa học.

Phần II: Những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội. Gồm 5 bài báo cáo tham luận trong Hội thảo.

Phần III: Những vấn đề văn hóa – giáo dục. Với 2 tham luận khoa học.

Phần IV: Những vấn đề đối ngoại – quốc phòng. Phần này bao gồm 4 bài báo cáo khoa học.

Phần V: Phụ lục gồm những thống kê tình hình phát triển kinh tế - xã hội. So sánh địa vị quốc tế của Trung Quốc về phát triển kinh tế - xã hội năm 2005.

Thông qua 354 trang, cuốn sách đã trình bày khá đầy đủ các báo cáo khoa học tại Hội thảo và cung cấp cho bạn đọc những thông tin bao quát toàn diện những sự kiện trong mọi lĩnh vực của Trung Quốc trong thời gian hai năm 2006-2007. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý báu dành cho bạn đọc khi nghiên cứu thường niên về đất nước Trung Quốc.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận