Trang chủ

NGOẠI GIAO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA HAI MƯƠI NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Đăng ngày: 8-03-2012, 14:38 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 315tr.

Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển lớn nhất hiện nay. Từ cuối thế kỷ XX, bước sang đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trỗi dậy đi lên như một cường quốc phát triển toàn diện.

Trong những năm qua, đặc biệt là 10 năm đầu của thế kỷ XXI, ngoại giao Trung Quốc có những nét nổi bật, có nhiều thành công và cũng có những hạn chế. Ngoại giao Trung Quốc đã thực sự giúp cho việc tạo một ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc trên thế giới.

Việt Nam là nước láng giềng có chung biên giới đất liền và trên biển với Trung Quốc. Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu đời trên nhiều lĩnh vực với Trung Quốc, mối quan hệ sẽ còn được tiếp tục mãi trong tương lai. Nhưng cũng phải thấy rằng, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cũng là loại quan hệ có nhiều vấn đề nhất. Bởi vậy, nghiên cứu toàn diện về ngoại giao Trung Quốc là rất quan trọng, nó có ý nghĩa thực tiễn đối với an ninh và phát triển của Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu đó, cuốn sách “Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hai mước năm đầu thế kỷ XXI” ra đời. Nội dung của cuốn sách được chia thành 2 phần chính như sau:

Phần 1: Những vấn đề nổi bật trong chính sách đối ngoại và quan hệ ngoại giao của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Phần 2: Dự báo những vấn đề nổi bật về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Trung Quốc và những nhân tố có thể tác động đến sự điều chỉnh chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020.

Như vậy, chỉ với 315 trang, cuốn sách đã mang đến cho bạn đọc những hiểu biết khá toàn diện về chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong thời gian 20 năm đầu thế kỷ XXI. Quan hệ của Trung Quốc với các nước cũng như chính sách ngoại giao văn hóa của nước này. Những nét nổi bật và những vấn đề tồn tại trong ngoại giao đa phương của Trung Quốc. Đồng thời nêu lên những dự báo về các vấn đề nổi bật của Trung Quốc, khu vực và thế giới. Đây là tài liệu vô cùng bổ ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận