Trang chủ

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NỀN KINH TẾ TRONG KHU VỰC VÀ KINH TẾ VIỆT NAM

Đăng ngày: 17-02-2012, 16:38 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Võ Đại Lược; Trần Văn Thọ

Loại sách: Kinh tế

Nơi xb HN

Nxb Viện KTTG

Năm xb 1991

Số trang 237 tr

Nội dung: Cuốn sách chia làm các đề mục lớn sau:

-          Khả năng biến đổi của vùng Tây - Thái Bình Dương - Tư bản và kỹ thuật nước ngoài trong phát triển kinh tế

-          Vai trò của chính phủ trong quá trình công nghiệp hoá

-          Sức sống của nền knh tế Nhật Bản và các tổ chức xí nghiệp. - Đổi mới ở Việt Nam

-          Một số vấn đề về kinh tế đối ngoại của Việt Nam

Quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam

 

Nguồn tin Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận