Trang chủ

NHẬT BẢN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA

Đăng ngày: 17-02-2012, 16:35 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa chủ biên Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2010, 198tr.
Quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia là một bộ phận không thể tách rời của quan hệ quốc tế ở Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Á nói riêng. Trong sự điều chỉnh chính sách đối ngoại sau Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản đề cao vai trò của các nước Đông Nam Á và ngày càng gia tăng hợp tác toàn diện với các nước này trong đó coi trọng ba nước Đông Dương. Để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, tác giả Hoàng Thị Minh Hoa đã chủ biên cuốn sách “Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia”. Cuốn sách gồm 3 chương với những nội dung như sau: Chương I: Cơ sở của mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Trong chương này, tác giả trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực sau Chiến tranh Lạnh. Đông Nam Á, Đông Dương trong chính sách đối ngoại Châu Á của Nhật Bản những năm 80, 90 của thế kỷ XX. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Nhu cầu hợp tác từ hai phía Nhật Bản và ba nước Đông Dương. Chương II: Quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tác giả tập trung trình bày về quan hệ hợp tác Nhật Bản – Việt Nam, quan hệ hợp tác Nhật Bản – Lào, quan hệ hợp tác Nhật Bản – Campuchia. Chương III: Đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Ở đây, tác giả nêu bật vai trò của Nhật Bản trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, ổn định kinh tế của khu vực. Đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh con người của ba nước Đông Dương. Một số nhận xét về đóng góp của Nhật Bản đối với Việt Nam, Lào và Campuchia và triển vọng đóng góp của Nhật Bản đối với ba nước này. Thông qua 198 trang, cuốn sách đã trình bày có hệ thống mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia từ năm 1991 đến nay trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, làm rõ những đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ba nước Đông Dương trong quá trình ba nước này thực hiện công nghiệp hóa đất nước. Đồng thời, tác giả cũng nêu lên triển vọng đóng góp của Nhật Bản đối với ba nước trong tương lai. Đây là tài liệu thực sự bổ ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về Nhật Bản nói chung và về mối quan hệ giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương nói riêng. Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận