Trang chủ

HÀN QUỐC DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI PHÁT TRIỂN PARK CHUNG HEE (1961-1979)

Đăng ngày: 14-12-2018, 04:52 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: TS. Lê Tùng Lâm

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018, 325 trang

Kí hiêu: Vv2900

Ngày 16/5/1961, Tướng Park Chung Hee tiến hành một cuộc đảo chính quân sự, chính thức nắm quyền ở Hàn Quốc và trở thành người nắm giữ vị trí đứng đầu đất nước lâu nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Cuộc đảo chính của Park Chung Hee thành công đã kết liễu chế độ dân chủ đại nghị và đặt cơ sở cho sự xác lập và hoạt động của một mô hình quản lý xã hội mới, đồng thời thiết lập nên “Kỷ nguyên Park Chung Hee” (1961-1979). Có thể nói, sự phát triển thần lỳ của Hàn Quốc dưới chế độ độc tài Park Chung Hee đã từng thu hút rất nhiều sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào về quá trình chuyển biến chính trị, kinh tế, xã hội của Hàn Quốc cũng như những điều kiện cần thiết để chế độ độc tài tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang diễn ra tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, việc tìm hiểu về đất nước và con người Hàn Quốc càng có ý nghĩa quan trọng. Với tinh thần như vậy, cuốn sách “Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961-1979)” của TS. Lê Tùng Lâm mang đến cho bạn đọc cái nhìn khái quát và sâu sắc hơn về lịch sử Hàn Quốc thời kì Park Chung Hee. Cuốn sách có kết cấu 3 phần như sau:

Phần 1: Cơ sở lý luận. Trong phần này, tác giả trình bày là phân tích về chế độ độc tài; phân loại chế độ độc tài; cơ sở tồn tại của chế độ độc tài; và đặc điểm của chế độ độc tài.

Phần 2: Hàn Quốc dưới chế độ dân chủ đại nghị (1948-1961). Phần này được chia thành 2 chương đề cập đến sự thành lập Đại Hàn Dân quốc; những nỗ lực giành độc lập của người Triều Tiên; sự thất bại trên con đường độc lập của người Triều Tiên; Chiến tranh Triều Tiên 1950 - nỗ lực thống nhất đất nước bất thành. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích tổ chức bộ máy nhà nước; cơ sở tồn tại của chế độ dân chủ đại nghị; sự khủng hoảng của chế độ dân chủ đại nghị; quan hệ ngoại giao và những đặc điểm của Hàn Quốc dưới chế độ Dân chủ đại nghị.

Phần 3: Quá trình phát triển của Hàn Quốc dưới chế độc độc tài phát triển của Tổng thống Park Chung Hee (1961-1979). Với 3 chương, trong phần này tác giả đề cập đến sự thất bại của nền dân chủ đại nghị (1948-1960); sự thành lập chế độ độc tài quân sự; và sự phát triển của Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee qua những chuyển biến về kinh tế, xã hội, chính trị, chính sách đối ngoại và một số đặc điểm của chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee.

Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận